Alternate Text Alternate Text Alternate Text

გაყიდე და იყიდე დომენი მარტივად

როგორ გავყიდო დომენი?

lifehacker.ge

15 000

$5357.1

რეგისტრაციის თარიღი:

15.02.2020

გათიშვის თარიღი:

16.02.2021

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

reebok.ge

35 000

$12500.0

რეგისტრაციის თარიღი:

30.05.2020

გათიშვის თარიღი:

06.09.2021

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

betscores.ge

3 000

$1071.4

რეგისტრაციის თარიღი:

03.10.2018

გათიშვის თარიღი:

04.10.2020

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

janmrtelobisdazgveva.ge

1 100

$392.9

რეგისტრაციის თარიღი:

28.04.2020

გათიშვის თარიღი:

29.04.2021

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

healthinsurance.ge

2 000

$714.3

რეგისტრაციის თარიღი:

28.04.2020

გათიშვის თარიღი:

29.04.2021

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

healthyfood.ge

2 000

$714.3

რეგისტრაციის თარიღი:

28.04.2020

გათიშვის თარიღი:

29.04.2021

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

electronics.ge

3 000

$1071.4

რეგისტრაციის თარიღი:

15.05.2018

გათიშვის თარიღი:

16.05.2021

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

buyme.ge

300

$107.1

რეგისტრაციის თარიღი:

15.05.2018

გათიშვის თარიღი:

16.05.2021

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

yours.ge

300

$107.1

რეგისტრაციის თარიღი:

15.05.2018

გათიშვის თარიღი:

16.05.2021

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge

tabs.ge

5 586

$1995.0

რეგისტრაციის თარიღი:

02.06.2020

გათიშვის თარიღი:

09.05.2022

NS მისამართები:

parking1.domenebi.ge

parking2.domenebi.ge