კალათა

თქვენი კალათა ცარიელია

filmi.ge

დაკავებულია

NS მისამართები

  • ns1.proserv.ge
  • ns2.proserv.ge

რეგისტრატორი:

  • Domenebi.ge
  • რეგისტრაციის თარიღი: 18.04.2013
  • გათიშვის თარიღი: 19.04.2022

ბოლო დომენი დარეგისტრირდა 0 წუთის წინ

მსგავსი დომენები
ყველას შემოწმება

*გაითვალისწინეთ, რომ school.ge, edu.ge დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების/სკოლის და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელზე. ხოლო, org.ge დაბოლოები მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციების სახელზე. ყიდვის შემდგომ აუცილებელია ელ.ფოსტაზე (info@domenebi.ge) გადმოგვიგზავნოთ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი.